Copies digitals
monocrom i color

Copies blanc i negre a color.
Impressió des d’originals informàtics.
Dossiers, treballs, tesis, fulletons, cartells.
Impressió estandard en DIN-A4 (210×297 mm)
DIN-A3 (297×420 mm) i SRA3 (320×450 mm)

Acaba-ho amb una
enquadernació Wire-o ®

Acaba-ho amb una
enquadernació grapada

Acaba-ho amb una
enquadernació encolada