Compromís medioambiental

Certificació ecològica paper de còpia.
En el cas del paper de còpia Navigator: Sistema de Gestió de Qualitat, segons ISO 9001. Sistema de gestió ambiental, segons la norma ISO 14001. Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball amb OSHAS 18001. Certificació de la cadena de custòdia multisocial de The Navigator Company, en els esquemes FSC® (Forest Stewardship Council®) i PEFCTM (Programa per a l’avalament dels esquemes de certificació forestal). Codi de llicència FSC®: FSC-C008924 Codi de llicència PEFC ™: PEFC / 13-32-001. Més info a Navigator papers. 

Certificació ecològica paper estucat.
El paper estucat, el més habitual per a la impressió de flyers. Treballem amb la marca Sappi que també compleix les normes més estrictes en la normativa medioambiental. Compleix les ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, FSC COC, PEFC COC, OHSAS 18001.  Mes info aquí.


Plotters d’impressió
Mimaki és una marca japonesa amb seu a Tomi, prefectura de Nagano. Es caracteritza per una responsabilitat ambiental força acurada. Podeu consultar-ho aquí.

Impressió digital
Podeu trobar informació sobre la política medioambiental de Xerox en aquest vincle.

Recollida paper
El paper és recollit per la empresa Ecològic on es recicla per a la seva posterior reutilització.